Langs.Pro

yunatan: Блог

yunatanФарси (персидский) 6 февраля 2013 (12:10:38)
Perská klávesnice
Чешская версия (Хана Станковой)

Farsi Keyboard, Czech version (Hana Staňková)

Cizincům se může na první pohled zdát, že naučit se číst takový text je velmi obtížné.

Uvidíte, jak snadné to ve skutečnosti je.

George Bernard Shaw kdysi navrhl psát anglické slovo FISH jako GHOTI
GH z LAUGH
O z WOMEN
TI z NATION

Pozor!
V oficiálních dokumentech pro výuku perské abecedy se nesetkáte s pojmem “žolík”. Tuto skupinu jsem vytvořil proto, abych usnadnil pochopení těchto znaků pro cizince.
Proto, nehledejte výraz “žolík (joker)” ve vašich učebnicích ani na internetu.

http://audiolib.ir/

K čemu lze znalost této abecedy využít?
Záleží na vás.
Pokud se chcete učit perštinu, arabštinu, urdštinu, pašto, kurdštinu a mnoho dalších jazyků, toto je dobrý základ. Jen musíte dávat pozor na rozdíly ve výslovnosti, specifická písmena a pravidla pro čtení a psaní, která se v každém jazyce trošku liší. Stejně jako to děláte s latinkou když se učíte nový cizí jazyk zapisovaný v této abecedě.

Nebo snad tajná abeceda? ;). Ukryjte přede mnou svoje zápisky
Má tajná abeceda byla cyrilice

Ve spisovné perštině se jména měsíců gregoriánského kalendáře vyslovují francouzsky, zatímco v Afghánistánu se používá anglická výslovnost a v Tadžikistánu ruská.

******** Please download and check the power point document *******
Приложенный файл

Вы должны быть зарегистрированы, чтобы оставлять комментарии.

Langs.Pro — это ресурс, где вы можете найти учителя по языкам, если вы изучаете языки, и учеников, если вы языки преподаёте.

En Рус Pt