Langs.Pro

Склонение/Հոլովում

Армянский

Существительное в армянском языке склоняется. Большинство существительных в родительном падеже имеет окончание

Արմենի նկարը - фотография Армена
Հայկի հայրը - отец Айка
 Լուսիներ հայրենիքը - родина Лусине

В армянском языке порядок слов левоветвящийся, т.е. главный компонент словосочетания занимает левую позицию, например:

 Կարենի տատիկի տունը: - дом бабушки Карена

Обратный порядок слов всегда  несет в себе оттенок эмоциональности и возвышенности.

Запомните:

տեղ - место
նկար - фотография/картина
մատանի - перстень
ռետին - ластик
ու՞մ - чей?

- Սա ու՞մ տունն է: (Ու՞մ տունն է սա:)
- Հայկի: (Հայկի տունն է: Սա Հայկի տունն է:)
- Սա ու՞մ տեղն է: (Ու՞մ տեղն է սա:)
- Արամի: (Արամի տեղը: Արամի տեղն է: Սա Արամի տեղն է:)
- Սա ու՞մ նկարն է: (Ու՞մ նկարն է սա:)
- Ռազմիկի ու Ձարեհի: (Ռազմիկի ու Ձարեհի նկարը: Ռազմիկի ու Ձարեհի նկարն է: Սա Ռազմիկի ու Ձարեհի նկարն է:)
- Սա ու՞մ մատանին է: (Ու՞մ մատանին է սա:)
- Լուսինեի: (Լուսինեի մատանին: Լուսինեի մատանին է: Սա Լուսինեի մատանին է:)
- Սա ու՞մ ռետինն է: (Ու՞մ ռետինն է սա:)
- Արտակի: (Արտակի ռետինը: Արտակի ռետինն է: Սա Արտակի ռետինն է:) 

Слова:

իսկ - а (союз)
լուսանկար - фотография
այստեղ - здесь/сюда
Ես մեկ տարեկան եմ: - мне один год
սիրուն - красивый/милый
այսինքն - то есть
տասը - десять
տասներեք - тринадцать
կներես - прости
իհա՛րկե - конечно
ինը - девять
հայրենիք - родина

Вы должны быть зарегистрированы, чтобы оставлять комментарии.

31 июля 2013 (09:28:46)


Langs.Pro — это ресурс, где вы можете найти учителя по языкам, если вы изучаете языки, и учеников, если вы языки преподаёте.

En Рус Pt