Langs.Pro

Թվականներ

Армянский

0 - զրո 
1 - մեկ 
2 - երկու 
3 - երեք 
4 - չորս 
5 - հինգ 
6 - վեց 
7 - յոթ 
8 - ութ 
9 - ինը 
10 տաս 
11 - տասնմեկ
12 - տասներկու
13 - տասներեք
14 - տասնչորս
15 - տասնհինգ
16 - տասնվեց
17 - տասնյոթ 
18 - տասնութ
19 - տասնինը 
20 - քսան
21 - քսանմեկ 
22 - քսաներկու 
23 - քսաներեք 
24 - քսանչորս 
25 - քսանհինգ 
26 - քսանվեց 
27 - քսանյոթ 
28 - քսանութ
29 - քսանինը 
30 - երեսուն 
40 - քառասուն 
50 - հիսուն 
60 - վաթսուն 
70 - յոթանասուն 
80 - ութսուն 
90 - իննսուն 
100 - հարյուր 
200 - երկու հարյուր 
300 - երեք հարյուր 
400 - չորս հարյուր 
500 - հինգ հարյուր 
600 - վեց հարյուր
700 - յոթ հարյուր  
800 - ութ հարյուր 
900 - ինը հարյուր 
1000 - հազար

Вы должны быть зарегистрированы, чтобы оставлять комментарии.

31 июля 2013 (12:51:33)


Langs.Pro — это ресурс, где вы можете найти учителя по языкам, если вы изучаете языки, и учеников, если вы языки преподаёте.

En Рус Pt