Langs.Pro

Глагол կամ (Կամ բայը)

Армянский

Третье лицо глагола կամ, կաս, կա, կանք, կաք, կան, т.е. կա - կան употребляется чаще в значении безличного оборота "есть, имеется/имеются". Например: 

տեղ կա - տեղ չկա (есть место - нет места)
կամ մարդիկ (есть люди) и т.д.

ժամանակ կա - ժամանակ ունեմ (ունես...)
ժամանակ չկա - ժամանակ չունեմ (չունես...) 
"есть время - нет времени"  - "у меня (у тебя...) есть время - у меня (у тебя...) нет времени"

Единственное число существительных употребляется в обобщенном значении, т.е.:

մարդ կա - մարդիկ կան "есть люди" 

отличие выражений в том, что в 1-ом случае "люди" - это как бы собирательное сущ-ное, а во 2-ом - это мн. ч. исчисляемого существительного; в сознании говорящего имеется некоторое множество чем-то отличающихся друг от друга людей, то бишь в 1-ом случае - "есть люди", во 2-ом - "есть такие люди".

Когда необходимо подчеркнуть единственное число предмета, употребляется числительное մի, например:

մի տեղ կա; ես մի մատիտ ունեմ и т.д.

Прочитайте и сравните:

- Ի՞նչ եք տեսնում:

- Մենք կետ ենք տեսնում:
- Մենք մի կետ ենք տեսնում: 
- Իսկ ես երեք կետ եմ տեսնում: 

- Ի՞նչ է ուզում Գրիգորը:

- Գիրք է ուզում:
- Մի գիրք է ուզում: 

- Այսօր ազա՞տ ենք:

- Ոչ, այսօր դաս կա:
- Այսօր մի դաս կա: 

- Ո՞վ տետր ունի:

- Մենք տետր ունենք:
- Ես էլ մի տետր ունեմ:

Вы должны быть зарегистрированы, чтобы оставлять комментарии.

13 августа 2013 (12:06:02)


Langs.Pro — это ресурс, где вы можете найти учителя по языкам, если вы изучаете языки, и учеников, если вы языки преподаёте.

En Рус Pt