Langs.Pro

Число имен существительных

Армянский

В арм.яз. существительные имеют два числа: ед. и мн.
Ед.ч. никак не обозначается, а множественное образуется при помощи окончаний -եր и -ներ.

-եր присоединяется к односложным словам, например:

դաս - դասեր, տուն - տներ, ժամ - ժամեր

-ներ присоединяется к многосложным словам, например:

դասարան - [дасаран] - (класс) - դասարաններ, անուն - անուններ, ժամանակ - ժամանակներ, մատիտ - [матит] - карандаш - մատիտներ

Прочитайте и запомните следующие предложения:

Աշուն է: - Осень.
Գիշեր է: - Вечер.
Երեկ ցուրտ էր: - Вчера было холодно.
Ես սովորում եմ հայերեն: - Я учу армянский язык.
Սա տուն է: - Это дом.
Ուշ է: - Поздно. 
Շուտ է: - Рано.

Стоит запомнить, что -ում на конце слова - показатель предложного падежа, например:

փողոց - փողոցում (улица - на улице)
քաղաք - քաղաքում (город - в городе)

Вы должны быть зарегистрированы, чтобы оставлять комментарии.

16 июля 2013 (15:05:45)


Langs.Pro — это ресурс, где вы можете найти учителя по языкам, если вы изучаете языки, и учеников, если вы языки преподаёте.

En Рус Pt